Statsbudsjett 2017

Dette betyr statsbudsjettet for deg som student

Onsdag 5. oktober la regjeringen frem forslag til statsbudsjett for 2017. Dette forslaget skal nå forhandles om med de andre partiene på Stortinget før et endelig budsjett skal vedtas. Vi har oppsummert hva forslaget til budsjett betyr for oss studenter.


  • 11 måneders studiestøtte
  • Økning i studiestøtten
  • 2.200 studentboliger
  • Økt rente på studielånet
  • Økt frikortgrense

Det har lenge vært et mål for studentene at studiestøtte skal utbetales i 11 måneder, ikke bare i 10 slik det er nå. I 2016 ble dette vedtatt i statsbudsjettet. I forslag til budsjett for 2017 begynner innfasingen av 11 måneders studiestøtte. Dersom forslaget vedtas medfører dette at vi studenter får utbetalt 2.600 kr i juni 2017.

Studiestøtten har de siste årene hatt litt vekst over prisøkningen i samfunnet og i forslaget til budsjett for 2017 er det lagt inn en økning i studiestøtten på 2,3%. Dette betyr en månedlig økning i studiestøtten på ca. 240 kr.

Mulighet for prisregulerte boliger er avgjørende for å kunne leve som heltidsstudent. Derfor er det gledelig å se at regjeringen følger opp satsingen på bygging av studentboliger. I år også foreslås det tilskudd til bygging av 2.200 nye studentboliger.

Av andre endringer som foreslås kan en se at renten på studielånet er foreslått økt med 0,35 prosentpoeng. For en låntaker som har fullført 5-årig masterutdanning og har en samlet studiegjeld på 294 000 kroner, vil en renteøkning på 0,35 prosentpoeng bety 581 kroner mer per år. Etter man er ferdig med å studere. Altså det rammer ikke de som er under utdanning.

Det foreslås også en økning i frikortgrensa på 5.000 kr. Du vil da kunne tjene inntil 55.000 kr før du blir nødt til å betale skatt.

Studentorganisasjonen i Bodø mener regjeringen leverer det som var forventet i forkant av fremleggelsen, ingen store overraskelser. Vi er særlig glad for at 11 måneders studiestøtte endelig blir igangsatt, men vi skulle gjerne sett at det ble satt av midler til enda flere studentboliger.

Her kan du lese mer om hva statsbudsjettet betyr for oss studenter.