Navneforslag til nytt Studenthus i Bodø

By 4. desember 2017Ukategorisert

På nyåret åpnes et nytt studenthus i UFO sine gamle lokaler. Studenthuset skal eies og driftes av Bodø sine studenter, og derfor er det naturlig at dere studenter også skal bestemme det nye navnet. I første omgang vil det være mulig å sende inn navnforslag til stedet. Prosjektgruppen for det nye Studenthuset vil plukke ut aktuelle navn, før disse navnene blir lagt ut og dere får muligheten til å stemme på de utvalgte navnene. Dette er bare første ledd i en svært spennende prosess der studentene igjen blir herrer over eget studenthus!

Link til skjema for navnforslag

Frist for å sende inn navnforslag er torsdag 7.desember.