Valgkomiteens innstilling for leder/nestleder av UKA 2020 og Fadderperioden 2019

By 16. oktober 2018Ukategorisert

Innstillinger fra valgkomiteen ved Studentorganisasjonen i Bodø

 

Forord

Valgkomiteen ble oppnevnt på Studentting 1 i inneværende semester. Den 17.september fikk komiteen i oppdrag fra styret i SOB v/leder å innstille på leder og nestleder av både fadderperioden 2019 og UKA 2020 på Studentting 2. 26.september ble vervene utlyst på SOBs Facebook- og nettside med søknadsfrist 11.oktober. Vi fikk inn totalt syv søknader fordelt på tre verv. Det har ikke kommet inn noen kandidater til nestleder av UKA 2020. Komiteen har intervjuet samtlige kandidater, og har i innstillingen lagt hovedvekt på hva som har kommet frem i intervjuene.

 

Innstilling UKA

Leder: Ulrikke Åsjord

Som leder av UKA 2020 innstilles Ulrikke Åsjord. Ulrikke har en lang en lang erfaring fra det engasjerte miljøet ved skolen og var også med som frivillig ved UKA 2018, der hun hadde ansvaret for sosiale medier. Hun ledet også Karrieredagene ved Handelshøgskolens studentforening Nord i 2018. Ulrikke utviser ambisiøse, men realistiske planer for UKA 2018, samtidig som hun reflekterer godt på spørsmål om økonomi. Hun fremstår som en god leder, og har en god plan på arbeidet og fremdriften for å få et velfungerende styre. Som person fremstår hun som jovial og strukturert, samtidig som hun har bein i nesa. Komiteen er overbevist om at Ulrikke vil være et godt valg for lede UKA frem mot avvikling i 2020.

Komiteen er også klar over at Ulrikke sitter som nestleder av Studentorganisasjonen i Bodø i dag. Dette ble diskutert under intervju, og komiteen ser det ikke som problematisk at hun sitter i vervet som nestleder ut perioden.

 

Nestleder:

Ingen innstilling

 

Innstilling Fadderperioden

Leder: Synne Hansen

Som leder av Fadderperioden 2019 innstilles Synne Hansen. Synne er for mange et ubeskrevet blad, men hun er motivert og har gode visjoner for Fadderperioden. Hun har mye erfaring fra organisasjoner utenom studentengasjement. Hun er en kreativ person og fremviser gode egenskaper innenfor samarbeid og koordinering. Synne reflekterer godt rundt internasjonal studenter og andre arrangementer uten alkohol. Komiteen mener Synne er den beste kandidaten til å lede Fadderperioden 2019.

 

Nestleder:

Flertallets innstilling: Ingen innstilling

Mindretallets innstilling: Karianne P. Sunde