Innstilling til Internasjonalt ansvarlig/Recommendation for International Responsible

By 29. januar 2019Ukategorisert

Innstilling fra Valgkomiteen: 


Følgende kandidat er innstilt fra Valgkomiteen som Studentorganisasjonen i Bodø sin Internasjonalt ansvarlige: 

Emilie Nicholls


The election comittes recommendation:

Here are the recommendation for the position as International Responsible in SOB:
Emilie Nicholls