Valgkomiteens innstilling til styret i SOB 2019/2020

Valgkomiteens innstilling styret i SOB 2019/2020

Leder: Andreas Vestvann Johnsen

Andreas viser til gode og konkrete planer for året som kommer. Han har  tidligere sittet to år i styret som fag- læringsmiljøansvarlig, samt  en rekke andre verv fra partipolitikken. Han har markert seg godt og  gjort en imponerende jobb flere steder. Komiteen er sikker på at  Andreas er rett person til å lede SOB videre.

Nestleder: Tord Apalvik

Tord reflekterer godt rundt rollen som nestleder, og har en sterk  mening om hvordan han skal utfolde seg i vervet. Han har mye erfaring  fra andre roller og posisjoner i studentmiljøet på universitetet, og  de erfaringene vil han uten tvil dra nytte av i dette vervet. Han er  en samlende og inkluderende person, og komiteen er overbevist om at  han er rett kandidat til denne rollen.

Økonomiansvarlig: Even Furdal Wold

Even er kanskje mest kjent for sine kvelder med gitaren på Samfunnet.  Mindre kjent er kanskje hans kompetanse innenfor økonomi. Han tar i  dag en master i økonomi, og viser stor interesse for å videreutvikle  de økonomiske aspektene i SOB. Han har god erfaring fra lignende  organisasjoner, og dermed også den praktiske erfaringen som trengs i  dette vervet.

Informasjonsansvarlig: Kine Merethe Skille

Kine har gjort en formidabel jobb som informasjonsansvarlig den siste  perioden. Motivasjonen for å fortsette den innsatsen hun har lagt ned  virker stor. Hun har gode ideer, og tanken om å være enda mer på  frempå med grafisk design er en idé komiteen liker svært godt.  Komiteen ser ingen grunn til å ikke la Kine få fortsette hennes arbeid.

Markedsansvarlig: Susann Enebakk Jensen

Susann har god erfaring fra flere relevante verv fra  studentpolitikken. Hun har opparbeidet seg god kunnskap og kompetanse  om markedsarbeidet, og har god kjennskap til lignende arbeid. Hun har  også en stor motivasjon og reflekterte tanker om å videreutvikle  Studentorganisasjonen i Bodø. Valgkomiteen mener Susann innehar de  personlig og faglig egenskapene som skal til for å ta SOB til nye  høyder.

Velferdsansvarlig: Synne Hansen

Synne er en aktiv og engasjert jente med flere jern i ilden. Hun har  betydelig erfaring fra ulike verv ved Nord universitet. Hun har  ambisjoner om å arbeide målrettet med velferd for at studentene skal  ha det best mulig i Bodø under studietiden sin. Psykisk helse, høyt  engasjement og stor aktivitet som inkluderer alle er og blir viktig  for Synne i sitt arbeid i Studentorganisasjonen. Valgkomiteen mener  Synne innehar kompetanse og de ferdighetene som skal til for å styrke  velferdsarbeidet i Bodø.

Fag og læringsmiljøansvarlig: Martine Torstad Arnø

Martine er en dyktig jente med klare visjoner om hva  Studentorganisasjonen bør arbeide med i tiden som kommer. Hun har et  høyt engasjement og bred erfaring fra ulike verv. Martine har et klart  mål om å arbeide for at studentene trives og har det bra i Bodø. Hun  er dyktig på flere områder og vil være en god ressurs i SOB styret for  kommende periode. Martine er utadvendt og har høy arbeidskapasitet som  vil være utrolig viktig for  at Sob skal utvikle seg fremover.  Valgkomiteen mener Martine er den rette kandidaten for å løse dette  vervet på en best mulig måte.

Internasjonalt ansvarlig: Ingen innstilling.