All Posts By

Mathias Lauritzen

VALG 2017 – Still til verv

By | Ukategorisert

 29. april 2017 avholder Studentorganisasjonen Nord årsmøte. Vi oppfordrer deg til å stille til valg!

29. april 2017 arrangerer Studentorganisasjonen Nord årsmøte i Bodø. Her skal det blant annet vedtas politikk, økonomireglement og sist men ikke minst velges representanter til verv.

Følgende verv skal velges:

Styret, Nord universitet

 • Antall på valg: 3 studentrepresentanter
 • Valgperiode: 1. juli 2017 – 30. juni 2018

Universitetsstyret er det høyeste organet på Nord universitet, her legges de store føringene for institusjonen. I dette styret vedtas viktige saker som for eksempel strategier, studietilbud, budsjetter og utviklingsplaner.

Til dette styret søker vi personer med erfaring fra studentpolitikken som gjerne har kunnskap om høyere utdanning eller administrasjon av store organisasjoner.

Vervet er honorert.

Mer informasjon om styret

Still til dette vervet

 

 

 

 

 

Styret, Studentinord

 • Antall på valg: 2 studentrepresentanter
 • Valgperiode: 30. april 2017 – 30. april 2018

Styret til Studentinord er det høyeste organet i samskipnaden. Dette organet staker ut en stor del av kursen for studentvelferden ved Nord universitet, dette gjelder for eksempel studentboliger, helsetilbud og kantiner. Styret har ansvar for de overordnede føringene i samskipnaden, og har ansvar for budsjetter, strategier og utvikling.

Til dette styret søker vi personer som ønsker å være med å utvikle studentvelferden og som har erfaring innenfor studentpolitikk, kunnskap om studentvelferd eller administrasjon av store organisasjoner.

Vervet er honorert.

Mer informasjon om styret

Still til dette vervet

 

 

 

 

 

Utdanningsutvalget, Nord universitet

 • Antall på valg: 5 studentrepresentanter
 • Valgperiode: 1. juli 2017 – 30. juni 2018

Utdanningsutvalget er et rådgivende utvalg ovenfor styret til Nord universitet med ansvar for saker som angår studiekvalitet og studier. Her behandles forslag til ny studier og studieplaner. I dette utvalget har du som student stor mulighet til å påvirke studiene ved Nord universitet.

Til dette utvalget søker vi studenter som interesserer seg for studier og som har gjerne har gode ideer til hvordan studiene kan forbedres.

Vervet er honorert.

Mer informasjon om utdanningsutvalget

Still til dette vervet

 

 

 

 

 

 

Læringsmiljøutvalget, Nord universitet

 • Antall på valg: 5 studentrepresentanter
 • Valgperiode: 1. juli 2017 – 30. juni 2018

Læringsmiljøutalget er et rådgivende utvalg ovenfor styret til Nord universitet med ansvar for saker som angår læringsmiljø. Læringsmiljø handler om alt fra universell utforming til bruk av digitale midler i utdanningen. Studentene har flertall i dette utvalg, det betyr at vi har stor mulighet for å gjøre de endringene vi mener er viktige.

Til dette utvalget søker vi studenter som interesserer seg for hva som skal til for å skape et godt læringsmiljø.

Vervet er honorert.

Mer informasjon om læringsmiljøutvalget

Still til dette vervet

 

 

 

 

 

Klagenemnda, Nord universitet

 • Antall på valg: 2 studentrepresentanter
 • Valgperiode: 1. juli 2017 – 30. juni 2018

Klagenemnda behandler saker som fusk, plagiat, formelle feil ved eksamen og andre vedtak. Her har studentene en viktig stemme for å sørge for at alle studenter blir behandlet rettferdig og i følge lover og regler. Utvalget består av studenter, universitetsansatte og en advokat.

Til nemnda søker vi studenter som er opptatt av rettferdighet og som kan se saker fra flere sider.

Vervet er honorert.

Mer informasjon om klagenemnda

Still til dette vervet

 

 

 

 

 

Internasjonalt utvalg, Nord universitet

 • Antall på valg: 2 studentrepresentanter
 • Valgperiode: 1. juli 2017 – 30. juni 2018

Internasjonalt utvalg skal stimulere til aktiviteter knyttet til internasjonalt arbeid ved fakultetene og blant studentene. Dette handler om utveksling, internasjonale avtaler og samarbeid ved universitetet. Hvordan tar vi godt hånd om de som kommer hit for å studere? Hvordan får vi flere til å velge utveksling? Dette er viktige spørsmål i internasjonalt utvalg.

Til internasjonalt utvalg søker vi studenter som er interessert i internasjonalisering og vil være med å utvikle Nord universitet.

Vervet er honorert.

Mer informasjon om internasjonalt utvalg

Still til dette vervet

 

Skikkethetsnemnda, Nord universitet

 • Antall på valg: 2 studentrepresentanter
 • Valgperiode: 1. juli 2017 – 30. juni 2018

Skikkethetsnemnda behandler saker som omhandler hvorvidt studenter er skikket for å kunne fungere i yrket de utdannes til. Disse sakene handler i hovedsak om studier som for eksempel sykepleie, lærerutdanning, sosionom, barnevern og vernepleie.

Til skikkethetsnemnda søker vi studenter som er opptatt av rettferdig behandling av alle studenter og som evner å vurdere saker objektivt.

Vervet er honorert.

Mer informasjon om skikkethetsnemnda

Still til dette vervet

Våre tips til eksamen

By | Ukategorisert

Det er første dag i advent og eksamensperioden er i gang for fullt, og forhåpentligvis er du i rute til eksamen. Vi i studentstyret har ulik erfaring med forberedelser til eksamen, noen har mange år bak seg med studier, mens noen er helt ferske studenter. Vi har prøvd å gi våre beste tips til hvordan eksamensperioden skal bli best mulig og gi best grunnlag for gode resultater.


Studentstyrets tips til eksamensforberedelser

Studentleder Mathias:

 1. Bruk god tid på å løse tidligere eksamensoppgaver, sannsynligheten er høy for at det som har blitt spurt om tidligere kommer på nytt. For min del har det også fungert godt å bruke løsningsforslag aktivt i starten av eksamensforberedelsene, for så å legge bort løsningsforslag underveis inn mot eksamensdatoen.
 2. Sett deg godt inn i læringsutbyttebeskrivelsen for faget. Denne finner du på universitetets nettside. Denne beskrivelsen gir ganske god oversikt over hvilke tema som kommer på eksamen.

Nestleder Oda:

 1. Jobb i par, test hverandre i pensum og undervis hverandre.
 2. Les innholdsfortegnelsene i pensumbøkene dine for å få et klart overblikk over hva du skal kunne.

Informasjonsansvarlig Ingrid:

 1. Lag spørrekort eller Kahoot, for å quize deg selv.
 2. Drikk masse vann, og ikke lev på bare godteri.

Internasjonalt ansvarlig Sven:

 1. Husk å få tilstrekkelig søvn gjennom hele eksamensperioden.
 2. Ta deg tid til å slappe av selv om tiden er knapp.

Markedsansvarlig Magnus:

 1. Ikke sett deg selv skyhøye krav om å jobbe fra morgen til kveld uten gode pauser. Avkobling er viktig innimellom skippertakene.
 2. Diskuter pensumet med klassekamerater utenfor klasserommet, for eksempel på treningssenter eller på fjelltur, å kunne prate løst om det under fysisk krevende aktivitet har gitt meg masse igjen for det.

Velferdsansvarlig Kristine:

 1. Ta pauser og pass på å koble av underveis. Leser du hele dagen blir du fort lei. Dra på trening, snakk med venner eller gå på kino, da blir motivasjonen og energinivået bedre.
 2. Finn din egen stil. Lærer du best av å skrive notater, å snakke med venner eller kanskje å spille inn egen «lydbok». Test forskjellige metoder for å se hva som er best for deg.

Økonomiansvarlig Anders:

 1. Bruk tid på å gjøre oppgaver som er relevant for eksamen.
 2. Sett deg mål. Gjør ferdig målene, ta en pause, ta en pils.

Organisasjonskonsulent Hilde:

 1. Les gjennom notatene du har tatt i forelesningene.
 2. Forbered deg sammen med dine medstudenter.