Category

Ukategorisert

Valgkomiteens innstilling: Internasjonalt ansvarlig

By | Ukategorisert

Innstilling Internasjonal ansvarlig: Vegard Sørensen

Vegard imponerte valgkomiteen med hans betraktninger rundt hvordan man bedre kan inkludere internasjonale studenter bedre i studentmiljøet i Bodø. Han reflekterer godt om rollen og hvordan han SOB kan jobbe på det området fremover. Vi er også overbevist om at Vegard også blir et godt tilskudd i styret.

Ledig sommerjobb i Velkomsten!

By | Ukategorisert

Ledig sommerjobb i Velkomsten fra juli til september!

 

Velkomsten er et samarbeidsprosjekt mellom SOB, Studentinord,  Nord Universitet, Politihøgskolen avd. Bodø og våre samarbeidspartnere i næringslivet. Velkomsten har som hovedoppgave å ta imot alle nye studenter ved universitetet og politihøgskolen.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Ringe opp alle nye studenter som har fått tilbud om studieplass på Nord for å ønske dem velkommen og fortelle dem om hva Velkomsten kan bidra med.
 • Hente studentene ved ankomst til Bodø.
 • Gå på visning.
 • Organisere sovesal ved behov.
 • Informere om Bodø som studentby.
 • Svare på spørsmål om Nord Universitet og tilbudene som tilbys.
 • Utlevering av nøkler til Studentboliger

Alle som søker jobb i Velkomsten må ha førerkort klasse B.

Hva vi kan tilby deg som medarbeider i Velkomsten:

 • Et fleksibelt og ungt arbeidsmiljø.
 • Tett og godt samarbeid med aktører på Campusområdet og næringslivet i byen.
 • Varierte arbeidsoppgaver og arbeidstid.

Spørsmål om stillingen rettes til Renate Hammerø telefon 40016986.

Har du et godt humør, er fleksibel, løsningsorientert og ønsker å bidra til at Norges beste velkomst blir enda bedre? Da må du sende en kortfattet søknad med kopi av førerkortet til Hilde Hardy på e-post hilde.i.hardy@nord.no innen 23.05.2019.

Valgkomiteens innstilling til styret i SOB 2019/2020

By | Ukategorisert

Valgkomiteens innstilling styret i SOB 2019/2020

Leder: Andreas Vestvann Johnsen

Andreas viser til gode og konkrete planer for året som kommer. Han har  tidligere sittet to år i styret som fag- læringsmiljøansvarlig, samt  en rekke andre verv fra partipolitikken. Han har markert seg godt og  gjort en imponerende jobb flere steder. Komiteen er sikker på at  Andreas er rett person til å lede SOB videre.

Nestleder: Tord Apalvik

Tord reflekterer godt rundt rollen som nestleder, og har en sterk  mening om hvordan han skal utfolde seg i vervet. Han har mye erfaring  fra andre roller og posisjoner i studentmiljøet på universitetet, og  de erfaringene vil han uten tvil dra nytte av i dette vervet. Han er  en samlende og inkluderende person, og komiteen er overbevist om at  han er rett kandidat til denne rollen.

Økonomiansvarlig: Even Furdal Wold

Even er kanskje mest kjent for sine kvelder med gitaren på Samfunnet.  Mindre kjent er kanskje hans kompetanse innenfor økonomi. Han tar i  dag en master i økonomi, og viser stor interesse for å videreutvikle  de økonomiske aspektene i SOB. Han har god erfaring fra lignende  organisasjoner, og dermed også den praktiske erfaringen som trengs i  dette vervet.

Informasjonsansvarlig: Kine Merethe Skille

Kine har gjort en formidabel jobb som informasjonsansvarlig den siste  perioden. Motivasjonen for å fortsette den innsatsen hun har lagt ned  virker stor. Hun har gode ideer, og tanken om å være enda mer på  frempå med grafisk design er en idé komiteen liker svært godt.  Komiteen ser ingen grunn til å ikke la Kine få fortsette hennes arbeid.

Markedsansvarlig: Susann Enebakk Jensen

Susann har god erfaring fra flere relevante verv fra  studentpolitikken. Hun har opparbeidet seg god kunnskap og kompetanse  om markedsarbeidet, og har god kjennskap til lignende arbeid. Hun har  også en stor motivasjon og reflekterte tanker om å videreutvikle  Studentorganisasjonen i Bodø. Valgkomiteen mener Susann innehar de  personlig og faglig egenskapene som skal til for å ta SOB til nye  høyder.

Velferdsansvarlig: Synne Hansen

Synne er en aktiv og engasjert jente med flere jern i ilden. Hun har  betydelig erfaring fra ulike verv ved Nord universitet. Hun har  ambisjoner om å arbeide målrettet med velferd for at studentene skal  ha det best mulig i Bodø under studietiden sin. Psykisk helse, høyt  engasjement og stor aktivitet som inkluderer alle er og blir viktig  for Synne i sitt arbeid i Studentorganisasjonen. Valgkomiteen mener  Synne innehar kompetanse og de ferdighetene som skal til for å styrke  velferdsarbeidet i Bodø.

Fag og læringsmiljøansvarlig: Martine Torstad Arnø

Martine er en dyktig jente med klare visjoner om hva  Studentorganisasjonen bør arbeide med i tiden som kommer. Hun har et  høyt engasjement og bred erfaring fra ulike verv. Martine har et klart  mål om å arbeide for at studentene trives og har det bra i Bodø. Hun  er dyktig på flere områder og vil være en god ressurs i SOB styret for  kommende periode. Martine er utadvendt og har høy arbeidskapasitet som  vil være utrolig viktig for  at Sob skal utvikle seg fremover.  Valgkomiteen mener Martine er den rette kandidaten for å løse dette  vervet på en best mulig måte.

Internasjonalt ansvarlig: Ingen innstilling.

Still til valg – nytt styre i Studentorganisasjonen

By | Ukategorisert

På årsmøtet til Studentorganisasjonen 13.mars 2019 skal det velges nytt styre for Studentorganisasjonen i Bodø. Tiltredelse for vervene er 1.juli 2019.

Følgende verv skal velges:

 • Leder
 • Nestleder
 • Informasjonsansvarlig
 • Internasjonalt ansvarlig
 • Fag- og læringsmiljøansvarlig
 • Økonomiansvarlig
 • Velferdsansvarlig
 • Markedsansvarlig

Send din søknad til valg@sob.no, innen fristen 1.mars 2019.

For mer informasjon: Facebook – Studentorganisasjonen i Bodø.

SOB søker internasjonalt ansvarlig!

By | Ukategorisert

Kunne du tenke deg å være en del av SOB-styret?
Vi trenger internasjonalt ansvarlig!

Internasjonalt ansvarlig jobber blant annet med tilrettelegging for internasjonale studenter og utveksling.

Hvis dette høres ut som noe for deg, send oss gjerne en søknad!
Søknad sendes til valg@sob.no innen 25.janaur.

Kontakt oss gjerne dersom du har noen spørsmål, vi er tilgjengelig på facebook og på kontoret i Gråsona.

Gi oss tilbakemelding!

By | Ukategorisert

Vi i Studentorganisasjonen bryr oss om din mening! Derfor har vi opprettet et skjema der det mulighet dersom det er noe du ønsker å formidle til oss. Er det noe du er misfornøyd med eller syntes er bra? Er det noe du syntes vi som studentorganisasjon skal arbeide med fremover?

Vi setter pris på dine tilbakemeldinger, og vil ta med oss dette videre. Legg gjerne igjen din kontaktinformasjon dersom du ønsker å få tilbakemelding angående henvendelsen din.

Skjema finner du her: https://docs.google.com/forms/d/1I46WPgU2lnJpJguzwWo281M3RKhgiiQPkIJzSnHIkHw/viewform?edit_requested=true, og på hovedsiden her på nettsiden.

Dassavisa er her!

By | Ukategorisert

I samarbeid med studentforeningene har SOB laget en liten avis som henger rundt på utvalgte toaletter på campus. Tenk så kjekt, nå kan du spare ved å holde deg oppdatert under ditt daglige gjøremål. Vi snakkes!

 

Valgkomiteens innstilling for leder/nestleder av UKA 2020 og Fadderperioden 2019

By | Ukategorisert

Innstillinger fra valgkomiteen ved Studentorganisasjonen i Bodø

 

Forord

Valgkomiteen ble oppnevnt på Studentting 1 i inneværende semester. Den 17.september fikk komiteen i oppdrag fra styret i SOB v/leder å innstille på leder og nestleder av både fadderperioden 2019 og UKA 2020 på Studentting 2. 26.september ble vervene utlyst på SOBs Facebook- og nettside med søknadsfrist 11.oktober. Vi fikk inn totalt syv søknader fordelt på tre verv. Det har ikke kommet inn noen kandidater til nestleder av UKA 2020. Komiteen har intervjuet samtlige kandidater, og har i innstillingen lagt hovedvekt på hva som har kommet frem i intervjuene.

 

Innstilling UKA

Leder: Ulrikke Åsjord

Som leder av UKA 2020 innstilles Ulrikke Åsjord. Ulrikke har en lang en lang erfaring fra det engasjerte miljøet ved skolen og var også med som frivillig ved UKA 2018, der hun hadde ansvaret for sosiale medier. Hun ledet også Karrieredagene ved Handelshøgskolens studentforening Nord i 2018. Ulrikke utviser ambisiøse, men realistiske planer for UKA 2018, samtidig som hun reflekterer godt på spørsmål om økonomi. Hun fremstår som en god leder, og har en god plan på arbeidet og fremdriften for å få et velfungerende styre. Som person fremstår hun som jovial og strukturert, samtidig som hun har bein i nesa. Komiteen er overbevist om at Ulrikke vil være et godt valg for lede UKA frem mot avvikling i 2020.

Komiteen er også klar over at Ulrikke sitter som nestleder av Studentorganisasjonen i Bodø i dag. Dette ble diskutert under intervju, og komiteen ser det ikke som problematisk at hun sitter i vervet som nestleder ut perioden.

 

Nestleder:

Ingen innstilling

 

Innstilling Fadderperioden

Leder: Synne Hansen

Som leder av Fadderperioden 2019 innstilles Synne Hansen. Synne er for mange et ubeskrevet blad, men hun er motivert og har gode visjoner for Fadderperioden. Hun har mye erfaring fra organisasjoner utenom studentengasjement. Hun er en kreativ person og fremviser gode egenskaper innenfor samarbeid og koordinering. Synne reflekterer godt rundt internasjonal studenter og andre arrangementer uten alkohol. Komiteen mener Synne er den beste kandidaten til å lede Fadderperioden 2019.

 

Nestleder:

Flertallets innstilling: Ingen innstilling

Mindretallets innstilling: Karianne P. Sunde