En studentforening er en forening som drives av studenter som ønsker å gjøre noe sammen for studentene. Hvert fakultet ved Nord universitet i Bodø har sin egen studentforening.

Du er automatisk medlem av din studentforening gjennom semesteravgiften. Ta kontakt med din studentforening, og hør hvordan du kan bidra eller engasjere deg. Alle foreningene er også å finne på Facebook.