En studentforening er en forening som drives av studenter som ønsker å gjøre noe sammen for studentene. Studentforeningene utgjør den demokratiske kjernen av studentlivet, og hvert fakultet har en studentforening hver. Disse gjennomfører en rekke faglige og sosiale arrangement, og møtes også ved Studenttinget for å diskutere fordeling av byrder og goder, studentpolitikk og dagsaktuelle saker.

Du er automatisk medlem av din studentforening gjennom betaling av semesteravgiften.

Er det noe du lurer på, eller ønsker du kanskje å engasjere deg?
Ta kontakt med SOB eller din studentforening!
Alle foreningene disponerer egne kontorer på campus, de kan også nås gjennom sine Facebook-sider.