Vi har samlet sammen viktig informasjon om hvordan du kan få billigst og best mulig helsetilbud som student.

Helsekassa

Studenter som pådrar seg betydelige helse og tannlegeutgifter i studietiden som ikke dekkes av det offentlige, kan søke om økonomisk støtte fra Studentinord. Det kan gis støtte til tannlege, fysioterapi og synstest/brilleglass med mer.

Regler for helsekassa

Søknadsskjema helsekassa

Helsestasjon for studenter

Helsestasjon for studenter er åpent hver onsdag fra kl. 11.00 – 16.00 i rådgivningstjenesten lokaler på Mørkved. Helsesøster er tilgjengelig fra kl. 11.00 og lege er til stede fra kl. 1400.

Det gis veiledning om seksualitet, prevensjon, abort og kjønnssykdommer. Det tilbys undersøkelser og testing samt gratis resept på p-piller.

Tilbudet er gratis. Ingen timebestilling, kun drop-in.

Fastlege i Bodø

Mange studenter har ikke fastlege på studistedet. Dersom du bytter fastlege under studietiden (inntil 3 år), har du rett til å få tilbake den fastlegen du hadde på ditt hjemsted etter studiene. Som student i Bodø bør du skaffe deg fastlege i kommunen. Dette kan du gjøre ved å gå inn på www.helfo.no. I menyen velger du finn eller bytt fastlege her. Det er også mulig å ringe til fastlegekontoret på tel. 810 59 500.

Dersom du har behov for å komme raskt til lege, og ikke har fastlege i kommunen kan du ringe til Bodø kommunes dagsberedskap på telefon 755 57 000. Ved behov for lege på ettermiddagstid eller natt ringer du legevakta på samme nummer.

Ved livstruende tilstand ring medisinsk nødtelefon på 113.

Helsestasjon for ungdom

Bodø kommune har også helsestasjon for ungdom opp til 21 år. Her kan du møte helsesøster, fysioterapeut, lege og Utekontakten. Tilbudet er gratis.

Sted: Sjøgata 15, 2. etasje

Åpent hver tirsdag fra kl. 16.00 – 19.00. Tel. 75 55 54 57.

Tannbehandling

Har du store kostnader i forbindelse med tannbehandling kan du søke helsekassen om støtte. Tannklinikkene i Bodø tilbyr studentpriser, og det kan lønne seg å ta en sjekkrunde.