Organisasjonen

Studentorganisasjonen i Bodø er en relativt stor organisasjon med mange organer, undergrupper, foreninger og tilknyttede organisasjoner. Her kan du lese litt om hver av dem.

Styret

Styret er organisasjonens utøvende organ, det vil si at det er de som har ansvar for å gjennomføre vedtak gjort av Studenttinget og årsmøtet. Styret består av studentleder, nestleder og seks styremedlemmer med hvert sitt ansvarsområde.