Chanice Sørlie Johansen
Leder
_________________________________________
M: +47 472 86 348
E: leder@sob.no
_________________________________________

Lars Glomsvoll
Nestleder
_________________________________________
M: +47 416 11 613
E: nestleder@sob.no
_________________________________________

Adrian Kirkeby Reftun
Marked- og informasjonsansvarlig
_________________________________________
M: +47 988 98 085
E: marked@sob.no
_________________________________________

Pernille Solberg Fredriksen
Velferdsansvarlig
_________________________________________
M: +47 410 08 040
E: velferd@sob.no
_________________________________________

Gabriel Brunvoll
Fag- og læringsmiljøansvarlig
_________________________________________
M: +47 452 72 300 
E: fagansvarlig@sob.no
_________________________________________

Julia Kristine Tidem Føllesdal
Økonomiansvarlig
_________________________________________
M: +47 932 65 555
E: okonomi@sob.no
_________________________________________

Hilde Iren Hardy
Organisasjonskonsulent
_________________________________________
M: +47 908 62 660
E: hilde.i.hardy@nord.no
_________________________________________